Privacyverklaring

SMEYEL, gevestigd aan Industrieweg Oost 21, 6662NE, Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

SMEYEL

Industrieweg Oost 21,

6662NE, Elst

+31481700219

[email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SMEYEL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je

deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam

- Klantnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

[email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SMEYEL neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van SMEYEL) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SMEYEL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 2 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SMEYEL deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van

de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je

gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SMEYEL blijft

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SMEYEL gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk

maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat

de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen

wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo

in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht

om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen

de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou

genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je

andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar

[email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou

een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SMEYEL zal zo snel mogelijk,

maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. SMEYEL wil je er tevens op wijzen

dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SMEYEL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]